Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Ceník

Stáhněte si ceník ve formátu Adobe Acrobat Reader

Zjednodušený ceník služeb - nejčastěji odvážené odpady

       
Popis odpadu Objem Cena Cena
  kontejneru Bez DPH S DPH
  [m3] [Kč] 21% [Kč]
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, vyřazené elektrospotřebiče, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, kovů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy) 9 3900 4719
větve, části kmenů, drobné pařezy 9 1900 2299
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 5 2900 3509
stavební suť - čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky 3 2000 2420

Úplný ceník služeb platný od 13.3.2017

1) Odvoz odpadu a pronájem kontejnerů na odpad

Původ odpadu      
Popis odpadu Objem Cena Cena
  kontejneru Bez DPH S DPH
  [m3] [Kč] 21% [Kč]
1- Odpady z vyklízení      
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, vyřazené elektrospotřebiče, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, kovů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy) 3 2500 3025
5 2900 3509
9 3900 4719
12 4600 5566
dřevo - rozbitý nábytek bez čalounění, plastů a skel 5 2300 2783
9 3000 3630
2 - Odpady z údržby zeleně      
větve, části kmenů, drobné pařezy 9 1900 2299
12 2300 2783
tráva 9 2750 3328
listí suché 9 2750 3328
listí mokré těžké 9 3150 3812
zemina a kamení 3 2000 2420
3 - Odpady ze stavební činnosti      
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky 3 2000 2420
stavební suť znečištěná - s příměsemi ostatních odpadů 3 3400 4114
stavební suť lehká - lehké tvárnice Ytong 5 2400 2904
armovaný beton 3 2100 2541
střešní tašky keramické 4 2400 2904
zemina 3 2000 2420
sádrokarton 3 2500 3025
5 3000 3630
9 4000 4840
izolační materiály - polystyren, minerální vlna, PUR pěna 9 3500 4235
12 4200 5082
směsi různých stavebních materiálů a instalací, obaly, max. 1m3 suti uložený odděleně od ostatních odpadů 3 2900 3509
5 3300 3993
9 4300 5203
dřevo - prkna, trámy, palubky, parkety, dřevotřískové a OSB desky (Sololit a MDF desky pouze v malém množství) 5 2300 2783
9 3000 3630
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 5 2900 3509
4 - Odpady z provozů a ostatních lidských aktivit      
napytlované zbytky z občerstvení - tácky, kelímky, zbytky potravin 9 3600 4356
směsné obaly - igelity, použité smršťovací folie, kartony, rozbité palety 9 3500 4235
12 4200 5082
směsný komunální odpad - odpad z úklidu parků 9 4200 5082

Cena pronájmu kontejneru na odpad

Pokud se kontejner odváží maximálně dva dny od přistavení, není účtován zvláštní příplatek. Od třetího započatého dne ode dne přistavení účtujeme za každý den stání 100Kč + DPH 21%

Kalkulace cen a rozsah služeb zahrnutých v ceně

Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz kontejneru s odpadem a likvidaci odpadu. Uvažuje se přistavení kontejneru na území hl. města Prahy s ohledem na dobrou dopravní dostupnost z našich základen na Praze 4 a 5.

Cena dle ceníku může být garantována jedině za předpokladu shody složení odpadu s popisem odpadu v tabulce. Pro stanovení ceny odvozu směsných odpadů a odpadů v ceníku neuvedených Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku. Kromě odpadů v ceníku odvážíme také: měkčené PVC - linoleum, sklo, drátosklo, lepené sklo, autosklo, vybouraná okna, heraklit, asfaltové kry atd.

2) Doprava sypkých materiálů pro stavbu a zahradu

Cena dopravy je závislá na vzdálenosti, kterou kvůli dovozu materiálu urazíme a času, který při nakládání a dopravě strávíme. Většinou účtujeme 800 - 1000Kč + DPH 21%.
Pokud přistavujeme kontejner na odpad a zároveň v něm přivážíme materiál, poskytujeme na dopravu materiálu slevu.
Cena vlastních materiálů se řídí ceníky našich dodavatelů a zjišťujeme ji až pro konkrétní zakázku.

3) Vyklízení objektů a nakládání odpadů v objektech zákazníků

Ceny vyklízecích a nakladačských prací kalkulujeme pro každou zakázku individuálně. Zejména bereme v potaz množství a složení odpadu, fyzickou a časovou náročnost, při větším množství odpadu kalkulaci zpracováváme na základě osobní prohlídky.

Platební podmínky

Služba "odvoz odpadu včetně likvidace" je splatná v okamžiku, kdy plný kontejner naložíme na auto, odpady přechází do našeho vlastnictví až po finanční úhradě našich služeb. Služba "doprava sypkých materiálů" je splatná v okamžiku, kdy auto s požadovaným materiálem dorazí do místa určení, případné reklamace je třeba uplatňovat ještě před jeho složením.