Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Ceník

Zjednodušený ceník služeb - nejčastěji odvážené odpady

       
Popis odpadu Objem Cena Cena
  kontejneru Bez DPH S DPH
  [m3] [Kč] 21% [Kč]
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy, vyřazené elektrospotřebiče) 9 6200 7502
větve, části kmenů, drobné pařezy 9 3600 4356
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 5 5500 6655
stavební suť - čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 4t 3 3250 3933

Úplný ceník služeb CENÍK SE UPRAVUJE!!! platný od 19.10.2021

1) Odvoz odpadu a pronájem kontejnerů na odpad

Původ odpadu      
Popis odpadu Objem Cena Cena
  kontejneru Bez DPH S DPH
  [m3] [Kč] 21% [Kč]
1- Odpady z vyklízení      
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy, vyřazené elektrospotřebiče) 3 4600 5566
5 5500 6655
9 6200 7502
12 7200 8712
dřevo - rozbitý nábytek bez čalounění, plastů a skel - mimo MDF a sololitu 5 3500 4235
9 4900 5929
2 - Odpady z údržby zeleně      
větve, části kmenů, drobné pařezy 9 3600 4356
12 3950 4780
tráva suchá 9 3800 4598
listí suché 9 3800 4598
tráva, listí mokré těžké 9 4700 5687
zemina a kamení - max. 4t 3 3000 3630
3 - Odpady ze stavební činnosti      
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 3t 2,5 3000 3630
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 4t 3 3250 3933
stavební suť lehká - lehké tvárnice Ytong 5 3750 4538
armovaný beton max. rozměr do 50cm 3 3200 3872
střešní tašky keramické 4 3300 3993
zemina max. 2,5m3 /3t nebo 3m3 /4t 2,5 2800 3388
3 3000 3630
sádrokarton 3 2600 3146
5 3100 3751
9 4100 4961
izolační materiály - polystyren, minerální vlna, PUR pěna 9 4900 5929
12 5600 6776
směsi různých stavebních materiálů a instalací, obaly, max. 1m3 suti uložený odděleně od ostatních odpadů 3 4900 5929
5 5800 7018
9 6500 7865
12 7500 9075
dřevo - prkna, trámy, palubky, parkety, dřevotřískové a OSB desky (nepatří sem Sololit a MDF desky, synteticky lakované dřevo) 5 3200 3872
9 4200 5082
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 5 4900 5929
4 - Odpady z provozů a ostatních lidských aktivit      
napytlované zbytky z občerstvení - tácky, kelímky, zbytky potravin 9 5900 7139
12 6700 8107
směsné obaly - igelity, použité smršťovací folie, kartony, rozbité palety 9 5900 7139
12 6700 8107
směsný komunální odpad - odpad z úklidu parků max. 2t 9 7200 8712

Cena pronájmu kontejneru na odpad

Pokud se kontejner odváží maximálně dva dny od přistavení, není účtován zvláštní příplatek. Od třetího započatého dne ode dne přistavení účtujeme za každý den stání 120Kč + DPH 21%

Kalkulace cen a rozsah služeb zahrnutých v ceně

Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz kontejneru s odpadem a likvidaci odpadu. Uvažuje se přistavení kontejneru na území hl. města Prahy s ohledem na dobrou dopravní dostupnost z našich základen na Praze 4 a 5 s ideálním dojezdovým časem 15-20min.

Cena dle ceníku může být garantována jedině za předpokladu shody složení odpadu s popisem odpadu v tabulce. Pro stanovení ceny odvozu směsných odpadů a odpadů v ceníku neuvedených Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku. Kromě odpadů v ceníku odvážíme také: měkčené PVC - linoleum, sklo, drátosklo, lepené sklo, autosklo, vybouraná okna, heraklit, asfaltové kry, dřevo nevhodné k recyklaci - MDF, sololit atd.

2) Doprava sypkých materiálů pro stavbu a zahradu

Cena dopravy je závislá na vzdálenosti, kterou kvůli dovozu materiálu urazíme a času, který při nakládání a dopravě strávíme. Většinou účtujeme 1500 - 1800Kč + DPH 21%.
Pokud přistavujeme kontejner na odpad a zároveň v něm přivážíme materiál, poskytujeme na dopravu materiálu slevu.
Cena vlastních materiálů se řídí ceníky našich dodavatelů a zjišťujeme ji až pro konkrétní zakázku.

3) Vyklízení objektů a nakládání odpadů v objektech zákazníků

Ceny vyklízecích a nakladačských prací kalkulujeme pro každou zakázku individuálně. Zejména bereme v potaz množství a složení odpadu, fyzickou a časovou náročnost, při větším množství odpadu kalkulaci zpracováváme na základě osobní prohlídky.

Platební podmínky

Služba "odvoz odpadu včetně likvidace" je splatná v okamžiku, kdy plný kontejner naložíme na auto, odpady přechází do našeho vlastnictví až po finanční úhradě našich služeb. Služba "doprava sypkých materiálů" je splatná v okamžiku, kdy auto s požadovaným materiálem dorazí do místa určení, případné reklamace je třeba uplatňovat ještě před jeho složením.