Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Naše služby

Mezi naše podnikatelské činnosti patří:


1) Odvoz odpadu a pronájem kontejnerů na odpad
2) Doprava sypkých materiálů pro stavbu a zahradu
3) Vyklízení objektů a nakládání odpadů v objektech zákazníků

Odvoz odpadu a pronájem kontejnerů na odpad

Kontejnery pronajímáme za účelem odvozu odpadu k likvidaci, v podstatě pouze poskytujeme vnitřní prostor kontejneru, kam můžete odpady odložit. Jedná se o velkoobjemové kontejnery v rozpětí objemů 3 - 12m3. Jejich odvoz a likvidace odpadů je potom naší záležitostí. Doba přistavení se může pohybovat v řádech několika hodin až dnů, přičemž většina zákazníků zvládá kontejner naložit v průběhu jednoho dne.


Kontejnery 3, 5 a 9m3

Našimi kontejnery smí manipulovat pouze naše technika a nepronajímáme je pro žádný jiný účel.


Odpady, které nám můžete a nesmíte svěřit, potvrzení o likvidaci

Každá organizace, která může nakládat s odpady, s nimi nakládá na základě zvláštního oprávnění, jehož součástí je seznam odpadů, ke kterým se oprávnění vztahuje. Naše oprávnění obsahuje pouze odpady kategorie O, tedy takové, které nemají nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí. Na přijetí těchto odpadů Vám vystavíme „Potvrzení o přijetí odpadu k likvidaci“.


Nejčastější odpady, které spadají do kategorie nebezpečných odpadů a nesmíme je k likvidaci přijmout ani je převážet:

lednice, televize, monitory a zařízení s klasickou skleněnou obrazovkou, materiály s obsahem azbestu, eternit, asfaltové lepenky, bateriové články, zářivky, barvy, ředidla, syntetická maziva, zbytky pohonných hmot nebo tekutých paliv, provozní automobilové kapaliny, tiskařské barvy, tonery


Místo naší působnosti - hlavní město Praha

Praha

Na snímku:      Praha 2 - Nové Město, Vyšehrad         Praha 4 - Pankrác, Podolí, Kavčí hory         Praha 5 - Smíchov

Poskytování služeb a efektivní využití našeho času a dopravy

Značná část zákazníků volí v dané lokalitě místní poskytovatele služeb. Takový stav je ideální a zakázky v malé vzdálenosti od provozovny mohou být obsluhovány do značné míry operativně.

Naše výchozí body jsou Praha 4 - Podolí, Braník a Praha 5 - Hlubočepy, Barrandov. Z těchto míst vyjíždíme do ostatních částí Prahy.

Běžně přistavujeme kontejnery do centra, které představuje Praha 1, Praha 2 a Praha 5. Odvoz odpadu z centra má svá specifika jako jsou povolení ke vjezdu nákladních aut, nedostatek místa pro zastavení, natož pro zaparkování nebo položení kontejneru, značné sledování povolení k záboru veřejného prostranství apod., proto doporučujeme zakázky v centru dobře naplánovat. Centrum pro nás sice není daleko, ale při jeho obsluze strávíme velké množství času.

Odtud se dostáváme k pojmu dobrá dopravní dostupnost z našich základen a dalším oblastem Prahy, do kterých sice ujedeme větší vzdálenost, ale v přijatelném čase. Mezi tyto části patří Praha 10, Praha 11, Praha 12 a Praha 13. Do městských částí Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha 9 jezdíme především mimo dopravní špičky a o víkendech, kdy je Praha lépe průjezdná.

Umístění kontejnerů

Kontejnery přistavujeme na základě objednání zákazníkem na požadovanou adresu. Umístění kontejneru vždy konzultujeme se zodpovědnou osobou objednatele v okamžiku příjezdu, aby stál co nejblíže k místu, odkud je odpad do kontejneru nakládán. V první řadě se snažíme kontejner přistavit na soukromé plochy objednatele, ke kterým nemá přístup veřejnost. Pokud takové plochy k dispozici nejsou, umísťujeme kontejner na veřejně přístupné prostranství jako jsou chodníky nebo silnice, vyhýbáme se využívání trávníků, aby nedošlo k jejich poškození. Snažíme se, aby po chodníku bylo možno projít a projet s kočárkem a na silnici zůstal průjezd minimálně 3m. Veřejně přístupné nenecháváme stát kontejnery přes noc.

Zábor veřejného prostranství

Kontejner a zábor veřejného prostranství

K využívání veřejných ploch pro přistavení kontejneru je zapotřebí mít povolený zábor veřejného prostranství. Jde o povolení, které vydává úřad příslušné městské části. Vyřízení tohoto povolení není rychlou záležitostí, obnáší vyjádření různých institucí a uhrazení poplatku. Vzhledem k celkové náročnosti vybavení těchto povolení je nejsme schopni pro zákazníky zajišťovat. Z tohoto důvodu nemůžeme nést zodpovědnost za situace, kdy zábor veřejného prostranství vyřízen není. Kontejner vždy přistavíme jedině na zodpovědnost zákazníka.